Rokiškio išpuoliai

Rokiškio išpuoliai apie ką papuola

Muzika – vaikų auklėjimo pagalbininkė

Vaikų kūryba ir meninis auklėjimas

Jaunosios kartos auklėjime muzika vaidina ne antraeilį vaidmenį. Kultūrinis švietimas ir vaiko supažindinimas su grožiu turi būti atliekamas nuo mažų dienų. Tik ankstyvame amžiuje pradėjus supažindinimą su kūryba, galima išugdyti visapusišką ir brandžią asmenybę. Todėl neturime nuleisti negirdom kai vaikas…

Share

Oi! Toro Bravo, ojojoj!

Antakalnyje kadais buvo toksai Bombiakas, bet kas jį dar prisimena? Tenai prieš kelioliką metų ir atsirado, o apie 2004 tikromis underground žvaigždėmis tapo tie patys didžiausi ir skambiausi naujausių laikų lietuviško Rock protestuotojai – tai Toro Bravo. Taip, ponas Justinai,…

Share